Špalíčekfest

 

Požadavky:

Zastřešené podium rozdělené na dvě části, přední velikosti 10m x 7-8m, zadní 10m x 2-3m, zastíněné ze tří stran. V zadní části bude probíhat příprava následujícího interpreta. Rozdělení bude realizováno potištěným banerem.

Výška podia 1m.

Podium musí splňovat bezpečnostní normy.

Předpokládaný počet návštěvníků 8 – 10.000.

Maximální doba na přestavbu kapel je 25minut.

Je nutné splnit technické požadavky interpretů.

Akustický tlak 115dB ve vzdálenosti 40m od podia.

 

Realizace:

Zastřešené podium:

Ve spodní části náměstí jsme postavili podium velikosti 10m x 10m se zastřešením velikosti 12m x 11m a s navazujícími wingy pro instalaci PA systému. Nepříjemností je svažující terén náměstí s výškovým rozdílem cca 0,7m.

Podium bylo realizováno z desek Nivtec s rozdílnými délkami nohou dostavovanými patkami Leyher. Nivelace byla odměřena laserovým nivelačním přístrojem.

Ze tří stran bylo podium osazeno zábradlím pro zabezpečení proti pádu. V zadní části byly instalovány schody s oboustranným zábradlím. Schodiště bylo samostatně osvětleno pro noční provoz.

Zastřešení podia bylo realizováno systémem TAF s krovy umožňující zasouvat plachty do drážek. Zastřešení bylo zpevněno trussovou konstrukcí a lanovím tak, že umožnilo instalaci světel a veškerého technického vybavení s minimálním průhybem konstrukce.

Celá střešní konstrukce byla zavěšena na osmi towerech TAF a zdvižení bylo zajištěno pomocí elektrických kladkostrojů. Zastřešení bylo proti pádu doplněno dalším zajištěním.

Po vytažení střechy do konečné výšky byla celá konstrukce zajištěna lanovím proti pádu výkrutem a proti náporu větru kotvením.

Diváci byly od podia odděleni nášlapným hrazením. 

Bezpečnost byla kontrolována pořadatelem.

 

Ozvučení:

Pro ozvučení náměstí jsme použili systém L-Acoustics Kudo zavěšený na boční konstrukci zastřešení podia. Doplněný subbasy před podiem. Instalovaný příkon na zesilovačích cca 80kW. Nastavení Line Array i postavení subbasů bylo připraveno na simulátoru, ověřeno a zkorigováno měřením Rational Acoustics.

Na podium jsme připravili 8ks monitorů L-Acoustics MTD115, které byly využívány v omezené míře. Monitoring byl většinou řešen systémem InEar.

FOH mixážní pult byl použit Digico D1 se stageboxem Digico Madirack 56 vstupů / 24 výstupů.

Na pozici monitorového pultu byl připraven Allen Heath iLive T112 v konfiguraci 56 vstupů / 24 výstupů. Připojení vstupních signálů bylo řešeno jedním MADI kabelem z stageboxu Digico Madirack.

Osvětlení:

Osvětlení podia bylo řešeno třemi způsoby.

Na základní osvětlení jeviště bylo použito 8 PC reflektorů 1kW.

Na světlo do diváků byly použity 4ks 4žárovkových Blinderů.

Efektová světla byly na čtyřech rampách, jedna pod střechou, jedna s odstupem níže asi 1,5m a dvě po stranách.

Na rampách bylo osazeno 12 otočných hlav typu Wash 700W a 20 otočných hlav typu Beam 300W.

Celý světelný park byl řízen pultem MA Ligting GrandMA light. Scéna a presety byly připraveny na simulátoru i z důvodu požadavků jedné z kapel.

 

LED obrazovka

LED obrazovka byla realizována ve velikosti 5m x 3m na samostatné konstrukci. Takové bylo zadání organizátorů. Zdá se nám, že by bylo lépe použít obrazovky dvě a ve větší velikosti.

 

Elektroinstalace:

Elektroinstalace byla řešena několika rozvaděči. Na přívodu jsme měli k dispozici cca 180A ve třech fázích což při instalovaném příkonu cca 110kW bylo dostačující jak pro zvuk, tak i světla a LED obrazovku.

 

Kabeláž:

Téměř veškerá kabeláž byla vedena pod podiem tak aby podium bylo zcela čisté, samozřejmě kromě signálových kabelů k nástrojům a mikrofonům.

Kabely do FOH byly vedeny v kabelových přejezdech, takže byly dobře kryty proti poškození a lidem nepřekážely. V kabelovém kanálu bylo následující:

napájení 230V FOH

2x MADI

3x DMX

1x Inspice

2x Ethernet

 

Personál:

Montáž zabrala v součtu všech lidí cca 90 pracovních hodin, demontáž cca 60 pracovních hodin. Na podiu byl trvale jeden technik v zákulisí. Během pauzy byl na podiu k dispozici další technik pro realizaci rychlé přestavby.

Efektivní přestavbu umožnily dvě podia pod bicí na kolech, každé o velikosti 3m x 2m. Ta probíhala v zákulisí, kde se stavěla bicí souprava, osazovaly se mikrofony a připravovaly se další nástroje. Po skončení vystoupení předchozího interpreta se odsunula jejich bicí souprava do zákulisí včetně dalších nástrojů a nasunula se bicí souprava a další nástroje následujícího interpreta. Tato přestavba trvala 5 – 10minut a hned následovala zvuková zkouška v délce 10 - 15 minut. Během přestavby běžely na obrazovce upoutávky, reklamy a podobný obsah.

Časový harmonogram se dařilo plnit a skluz na konci celodenního programu byl pouhých 5minut. Půl hodiny po předpokládaném konci programu jsme tak mohli začít s demontáží techniky na podiu.