Videoprodukce a odbavení videa.

Video je odbavováno takovým způsobem, bay bylo řešeno několik rúzných úloh současně.

 • Připojení kamerových zdrojů signálu po metalických i po optických kabelech.
 • Připojení externích počítačů, settopboxů, mediaserverů apod.
 • Střih online signálů z kamer a počítačů, vkládání dalšího offline obsahu do výstupního videa.
 • Záložní střižna umí přebrat základní funkce střihu při poruše hlavní střižny.
 • Přepojování videosignálů má na starosti hlavní digitální přepojovač, který umí přepojovat způsobem "cokoliv kamkoliv".
 • Odbavení umožňuje samostatný nezávislý střih videa na LED obrazovku.
 • Výstup střihu poslat jako stream do internetových sužeb Youtube, Facebook a další přímým přenosem (zpoždění bývá v rozmezí od několika sekund po několik desítek sekund.
 • Záznam všech zdrojů vidoesignálu pro postprodukční zpracování.
 • Kompletní zpracování videa ve Full HD rozlišení.
 • Vkládání titulků.
 • Vkládání skóre, při sportovních eventech.
 • Zapracování zvuku z externího mixu.
 • Odeslání zvuku z videa na PA systém.